Fii un REPER: Propune un candidat pentru comunitatea ta, din Ilfov, sau vino alături de noi →

Proiecte de lege

Proiectele de lege sunt instrumentele prin care un parlamentar transformă ideile proprii și dorințele comunității în realitate juridică sau repară probleme ori erori. Ele reprezintă angajamentul meu de a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor, a corecta nedreptăți și de a contribui la evoluția pozitivă a societății.

CENTURA VERDE

Protejăm pădurile din jurul capitalei României prin interzicerea tăierilor

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.46/2008 privind Codul Silvic (PL-x nr. 472/2023)

CALITATEA AERULUI

Inițiativă legislativă privind calitatea aerului​

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător (PL-x nr. 177/2022)
REFORMA ASF

Falimentele celor două companii de asigurări, City Insurance şi Euroins, denotă faptul că există, în continuare, nenumărate disfuncţionalităţi ale Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.).

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.93 din 18 decembrie 2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară (Pl-x nr. 232/2023).

Proiectul "3 grame"

Dezincriminăm posesia de canabis pentru consum propriu în limita a 3 grame

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri (L384/2023).

Scădem numărul de oameni politici puși cu mâna în funcții de conducere!

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (L400/2023)

Legea ce prevede includerea victimelor violenței domestice în categoria beneficiarilor de locuințe sociale și de locuințe de necesitate

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996 (PL-x nr. 109/2022). Propunerea legislativă a fost adoptată de Parlament și promulgată, devenind Legea 253/2022.

Victimele violenţei domestice trebuie să aibă acces la măsurile de sprijin pentru formare profesională şi încadrare în muncă!

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (PL-x nr. 153/2023).

Cadrul normativ care reglementează actele de identitate ale cetăţenilor români nu mai este adecvat pentru nevoile cetăţenilor!

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (L164/2023).

Garantare drept la avort - acces proccedura, platforma de informare și educare

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a Legii drepturilor pacientului nr. 46 din 21 ianuarie 2003 (Pl-x nr. 394/2023).

Implementarea unui registru naţional electronic de mediu, introducerea cazierului de mediu precum şi introducerea sancţiunii complementare a punctelor de penalizare

Propunere legislativă privind Cazierul de mediu și Registrul național electronic de mediu (PL-x nr. 211/2022).

Modul în care persoanele ale căror proprietăţi au fost confiscate în regimul comunist îşi pot recupera prejudiciul prin echivalent bănesc trebuie simplificat.

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (PL-x nr. 690/2022).

Rata natalității este în scădere și nu putem ignora că este afectată și de infertilitate!

Propunere legislativă privind decontarea de către stat a unor tehnici de reproducere umană asistată medical (Pl-x nr. 183/2022)

Proiect de lege pentru susținerea plăților pentru termoficare

Proiect de Lege privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului (PL-x nr. 582/2021).

Transparentizarea ședințelor consiliilor locale și ale consiliilor județene

Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (L426/2021).

Inițiativă legislativă pentru transparență decizională​

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică (Pl-x nr. 403/2021).

Inițiativă legistativă pentru modificarea Codului Silvic​

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 46/2008 Codul Silvic (Pl-x nr. 569/2021).