Fii un REPER: Propune un candidat pentru comunitatea ta, din Ilfov, sau vino alături de noi →

PL-x nr. 690/2022- Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Modul în care persoanele ale căror proprietăţi au fost confiscate în regimul comunist îşi pot recupera prejudiciul prin echivalent bănesc trebuie simplificat.​

Modul în care persoanele ale căror proprietăţi au fost confiscate în regimul comunist îşi pot recupera prejudiciul prin echivalent bănesc trebuie simplificat, prin clarificarea momentului de la care începe să curgă termenul în care persoana prejudiciată poate să transmită cererea de valorificare.

Propunerea inițiată alături de colegul meu Alin Prunean vine în sprijinul persoanelor  care așteaptă repararea prejudiciilor după mai bine de 7 decenii de la naționalizarea proprietăților de către statul comunist. Pentru o parte dintre aceste persoane, și anume cele pentru care restituirea se face în echivalent, așteptarea nu este doar lungă, ci are mai multe proceduri și impedimente. Decizia de compensare pentru acordarea restituirilor în echivalent nu este suficientă. Persoanele îndreptățite sunt obligate să facă încă un demers, respectiv o cerere de valorificare ce trebuie formulată în termen de 3 ani de la emiterea deciziei de compensare. Apare însă o problemă! Momentul emiterii deciziei este necunoscut de către beneficiar, care se vede astfel pus în situația de a face permanent verificări a unor informații la care nu are acces, întrucât pe site-ul ANRP nu sunt publicate aceste decizii, ci doar stadiul dosarului – finalizat sau nu.  

Modificarea propusă prin inițiativă​

Conform Legii nr. 165/2013, termenul de valorificare al punctelor este de 3 ani, calculat, în prezent, din momentul emiterii deciziei de compensare, iar prin această inițiativă termenul va fi calculat de la data comunicării deciziei.

Mai multe detalii

Din punct de vedere al aplicării legii, momentul comunicării actului trebuie să reprezinte momentul de referință de la care să se calculeze curgerea termenului de 3 ani în vederea producerii efectelor juridice ale decizie de compensare emise de Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor. Această concluzie rezidă tocmai din natura juridică a deciziei de compensare. Decizia CNCI este un veritabil act administrativ individual, iar efectele acestui act se produc din momentul comunicării către beneficiarul direct, iar nu de la momentul emiterii actului, astfel cum este reglementat în prezent, în cuprinsul textului de lege analizat.

Stadiul propunerii legislative

Proiectul a fost deja adoptat de Senat și, în prezent, se află în dezbatere la comisiile Camerei Deputaților, având deja 2 avize favorabile de la Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale și de la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice.

Oana Cambera:

Pentru a afla dacă decizia de compensare a fost emisă, când a fost emisă şi dacă îi este favorabilă, beneficiarul direct trebuie acum să realizeze o serie de cercetări complexe, pentru a putea apoi depune cererea de valorificare în termen. Observăm astfel că, deşi legea prevede principiul transparenţei, acesta nu este îndeplinit corespunzător şi, mai mult, avem un termen care curge în defavoarea beneficiarilor, de la un moment care nu le este adus la cunoştinţă prin comunicarea directă. Sperăm ca această eroare să fie îndreptată prin demersul iniţiat. Modificarea propusă urmărește, pe de-o parte, respectarea principiilor constituționale și a celor regăsite în CEDO, iar pe de altă parte, crearea unui mecanism efectiv prin care beneficiarul direct vizat de act să își poată valorifica drepturile câștigate în prealabil. Prin prezenta modificare legislativă se va asigura o protecție efectivă a dreptului de proprietate, inclusiv valorificarea în condiții optime a drepturilor și libertăților fundamentale.

De ce a fost necesară?

Pentru a vorbi de o împlinire a termenului este necesar ca acest act să îi fie comunicat beneficiarului, întrucât numai în acest fel se poate reține lipsa de diligență în neexercitarea dreptului în termen. Or, în forma actuală a legii, pasivitatea beneficiarului este influențată de atitudinea discreționară a administrației, respectiv de momentul în care aceasta realizează în practică comunicarea actului către beneficiar. 

Prin modificarea propusă, legea îndeplinește mai bine scopul inițial al legiuitorului, de a crea și garanta mecanisme pentru accesul la despăgubiri a persoanelor îndreptățite și vine totodată în concordanță cu calificarea juridică a actului administrativ, în sensul prevăzut de Codul administrativ.

Pe cine ajută legea?

Persoanele ale căror proprietăţi au fost confiscate în regimul comunist și pot recupera prejudiciul prin echivalent bănesc.

Cum poți beneficia tu?

– 

Răspunsuri la întrebările tale

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Testimoniale experți

Părerea experților din domeniu despre lege