Fii un REPER: Propune un candidat pentru comunitatea ta, din Ilfov, sau vino alături de noi →

Reforme pentru A.S.F.!

Am inițiat un proiect de lege care propune primii pași pentru reforma modului de organizare a ASF, prin creșterea competenței și responsabilității Autorității de Supraveghere Financiară, cu criterii ce țin de studii, experiență, mecanisme de audit extern și sancționare.

Aș vrea să subliniez că este doar primul demers, cu măsuri pe care le considerăm minimale pentru clarificare și îmbunătățire, însă suntem conștienți de nevoia profundă de reforma a acestei autorități, ceea ce nu se va putea face peste noapte. Pentru următoarele demersuri vom lucra cu specialiști din țară și cu autorități europene, ținând cont de experiența lor, reglementările și bunele practici europene.

Pe parcursul unui singur an, am asistat la falimentul a două companii care dețineau împreună aproximativ 60% din piața asigurărilor RCA din România, ceea ce denotă faptul că activitatea desfăşurată în sectorul monitorizării și supravegherii pieței asigurărilor are nenumărate disfuncţionalităţi. În tot acest timp, ASF a rămas sub aceeași conducere.

Consider că intenționat s-a menținut o reglementare legală vagă, care nu include spre exemplu niciun fel de prevederi despre auditarea externalizată a activității instituției și revocarea conducerii, scopul celorlalte partide fiind menținerea în funcție a celor numiți politic.

Având în vedere importanța acestei Autorități, este necesar ca, pe de-o parte, cei care o conduc să îndeplinească condiții precum studii superioare de specialitate în domeniu, experiență profesională în funcții de conducere, iar, pe de altă parte, activitatea pe care o derulează să fie auditată extern, prezentată corespunzător în rapoarte iar în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor legale ce le revin să poată fi revocați din funcție.

Printre măsurile propuse se numără:

????reglementarea unor dispoziții care să asigure o procedură deschisă și transparentă de depunere candidaturi;

????impunerea unor criterii crescute în ceea ce privește studiile superioare absolvite de membrii din conducerea A.S.F. în domenii relevante activității derulate (membri în Consiliul ASF cât și directori ai departamentelor din ASF) și experiență în funcții de conducere, diferențiat conform poziției pe care o ocupă; includerea unor situații de incompatibilitate determinate de activitatea anterioară în alte societăți/funcții de conducere unde s-au produs prejudicii/falimente;

???? includerea mecanismului de audit extern în mai multe situații: 1) dacă există suspiciuni de neîndeplinire a obligațiilor, la solicitarea a cel puțin 50 de parlamentari sau la solicitarea Comisiilor reunite de buget-finanțe; 2) dacă ASF nu depune la termen raportul de activitate ori acest raport nu este adoptat de plen; 3) pentru efectuarea unor verificări suplimentare a activității;

????obligații ferme de raportare pentru conducerea A.S.F., cu introducerea de sancțiuni precum suspendarea plății indemnizației în caz de întârzieri în prezentarea raportului și interzicerea încasării de bonusuri și prime dacă există incidente pe piața de asigurări;

????prevederea posibilității de revocare din funcție în cazul neîndeplinirii obligațiilor legale.

Trimite prietenilor

Citește și alte articole