Fii un REPER: Propune un candidat pentru comunitatea ta, din Ilfov, sau vino alături de noi →

Pl-x nr. 232/2023 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.93 din 18 decembrie 2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

Falimentele celor două companii de asigurări, City Insurance şi Euroins, denotă faptul că există, în continuare, nenumărate disfuncţionalităţi ale Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.).

Conducerea A.S.F. nu răspunde în faţa cetăţenilor, dacă nu îşi îndeplineşte obligaţiile sau dacă săvârşeşte grave erori de management care conduc la destabilizarea pieţii, încasează aceleaşi indemnizaţii sau chiar îşi acordă şi bonusuri.

În vederea asigurării unui cadru legal care să confere mai multe criterii de competenţă şi responsabilitate, am inițiat o propunere legislativă de modificare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 93 din 18 decembrie 2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Modificările propuse prin inițiativă​

1. Reglementarea unor dispoziții care să clarifice modalitatea de depunere a candidaturilor și să instituie un nivel minim de asigurare a transparenței procedurilor; 2. Impunerea unor criterii crescute în ceea ce privește domeniul studiilor urmate de către potențialii candidați și calitatea deținută de către aceștia în cadrul unei societăți comerciale sau al A.S.F.; 3. Instituirea unor obligații suplimentare pentru persoanele care ocupă funcțiile de președinte, prim-vicepreședinte și vicepreședinte; 4. Prevederea posibilității de revocare din funcție în cazul neîndeplinirii obligațiilor legale;

Proiectul prevede și:

- oferirea posibilității Parlamentului de a dispune realizarea unui raport de audit extern, la solicitarea a cel puțin 50 de parlamentari sau la solicitarea comisiilor reunite de buget; - impunerea unor condiții suplimentare de competență pentru salariații A.S.F. care dețin funcții de conducere în cadrul instituției, precum studii superioare de specialitate și experienţă de minimum 4 ani în domenii care prezintă relevanţă pentru îndeplinirea atribuțiilor funcției; - limitarea dreptului membrilor Consiliului A.S.F. la acordarea altor venituri decât cele lunare, respectiv salariul și indemnizația de membru al Consiliului, pe perioada anului în care s-a produs un eveniment ce a destabilizat piața financiară sau în cazul respingerii raportului.

Stadiul propunerii legislative

După ce a primit deja 3 avize favorabile, propunerea așteaptă raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaților pentru a ajunge pe ordinea de zi a plenului.

Oana Cambera:

Pe parcursul unui singur an, am asistat la falimentul a două companii care deţineau împreună aproximativ 60% din piaţa asigurărilor RCA din România, ceea ce a produs o puternică destabilizare a pieţei asigurărilor. În tot acest timp, A.S.F. a rămas sub aceeaşi conducere. Considerăm că intenţionat s-a menţinut o reglementare vagă, care nu include, spre exemplu, niciun fel de prevederi despre auditarea externalizată a activităţii instituţiei şi revocarea conducerii, scopul celorlalte partide fiind menţinerea în funcţie a celor numiţi politic. Prin modificările pe care le propunem oferim soluţii pentru competenţă crescută, revocarea din funcţie pentru incompetenţă managerială, auditare şi sancţionare. Dată fiind importanţa acestei Autorităţi, este necesar ca, pe de-o parte, cei care o conduc să îndeplinească condiţii precum studii superioare de specialitate în domeniu, experienţă profesională în funcţii de conducere, iar, pe de altă parte, aceştia să poată fi revocaţi din funcţie în cazul neîndeplinirii obligaţiilor legale ce le revin şi să nu îi mai sfideze pe români cu încasarea de bonusuri de excelenţă”.

De ce a fost necesară?

Conducerea A.S.F. nu răspunde în faţa cetăţenilor, dacă nu îşi îndeplineşte obligaţiile sau dacă săvârşeşte grave erori de management care conduc la destabilizarea pieţii, încasează aceleaşi indemnizaţii sau chiar îşi acordă şi bonusuri.

Pe cine ajută legea?

Modificările și completările propuse prin acest proiect sunt de interes național, întrucât, în conformitate cu legislaţia UE, rolul autorităţilor naţionale de supraveghere financiară este de a promova stabilitatea financiară şi buna funcţionare a pieţelor, prevenind sau atenuând, în acelaşi timp, riscurile care pot apărea în sistemul financiar.

Cum poți beneficia tu?

– 

Răspunsuri la întrebările tale

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Testimoniale experți

Părerea experților din domeniu despre lege