#RaportVot plen și comisii 29.03-02.04.2021

A fost o săptămână plină în Parlament, ziua de luni aducându-ne o nouă moțiune simplă din partea PSD, de data aceasta împotriva Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Nechita-Adrian Oroș. Toate aceste întreruperi ale procesului legislativ nu fac decât să îndepărteze legislativul de la scopul lui primordial, acela de a legifera. Moțiunea nu a trecut, dar timpul rămas pentru dezbaterea proiectelor de legi menite să ne aducă mai aproape de o țară mai bună s-a restrâns. 

Cu toate acestea, în zilele de marți și miercuri am reușit să dezbatem și să votăm în plen mai multe proiecte de legi, dintre care vreau să vă supun atenției pe cele pe care le-am considerat a fi mai relevante: 

👉 A fost adoptată OUG 63/2019 care prevede că pe perioada în care un minister nu are ministru, sau acesta nu își poate exercita funcția, atribuția de ordonator de credite să fie exercitată de secretarul general al ministerului. Astfel, se va asigura continuitatea conducerii și funcționarea firească a instituției.

👉A fost votat proiectul ce va permite funcționarea comisiilor de disciplină din cadrul administrațiilor publice. Regulamentul de organizare și funcționare a acestora va face de acum obiectul Anexei 7 a Codului administrativ. Am scris săptămâna trecută pe acest subiect, când am avut o ședință reunită a Comisiilor de muncă, administrație, juridică și finanțe pentru a facilita votarea cu celeritate. Mai multe informații despre proiectul de lege, găsiți aici textul raportului și conținutul Anexei 7 – Regulament de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină- PL-x 470/2019. Aceasta intervenție legislativă era necesară în baza deciziei de constituționalitate și urgentă pentru toate administrațiile publice.

👉 În plenul de miercuri am respins proiectul cu numărul Pl-x 190/2019, ce propunea completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului. Proiectul instituia în sarcina persoanelor juridice care produc, stochează, comercializează şi/sau utilizează îngrășăminte chimice şi produse de protecţie a plantelor, obligația de a nu administra îngrășăminte chimice fără a deţine un program de fertilizare bazat pe analizele chimice ale solului, precum şi a modalităţii de sancţionare a încălcării acestei obligații. Proiectul a fost respins pentru că inițiativa legislativă presupunea o dublă reglementare în domeniul utilizării îngrășămintelor chimice, iar măsura în cauză excede legislației europene în acest domeniu, fiind restrictivă şi cu impact asupra unui număr mare de persoane care dețin/administrează terenuri agricole.

👉 În Comisia pentru administrație publică și amenajare a teritoriului am dezbătut și proiectul de lege, PL-x 12/2021, privind aprobarea OUG nr.172/2020, care prevede, printre altele, luarea de măsuri pentru proiecte de mediu cu finanţare din fonduri externe nerambursabile cu impact pentru zona București-Ilfov.

OUG-ul introduce acum o derogare de la Codul administrativ și acordă, printre alte măsuri, posibilitatea ca sectoarele Municipiului București să se asocieze între ele, dar și cu alte UAT-uri, în baza unei Hotărâri a Consiliului General al Municipiului București, în cadrul unor asociații de dezvoltare intercomunitară (ADI) pentru gestionarea serviciului de salubritate. Prin acest mecanism se facilitează la nivelul municipiului București dezvoltarea unui sistem de management integrat al deșeurilor și de accesare a finanțării prin Programul european Operațional Infrastructură Mare , a cărui existență a reprezentat o condiție esențială încă de la prima aprobare a acestui program, în 2015. 

Locuitorii din București și Ilfov sunt victime ale incapacității autorităților de a pune la punct sisteme de colectare selectivă, de tratare ecologică a deșeurilor și de reciclare. În timp ce multe alte țări europene reciclează și colectează selectiv de zeci de ani, România se află în infringement pe mai multe aspecte legate de mediu fiind foarte departe de țintele asumate. Această problemă este deci o prioritate și o urgență și ne preocupă stabilirea și aplicarea unor măsuri clare și eficient pentru a garanta dreptul la un aer curat și un mediu care ne protejează sănătatea.

👉 În cadrul Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi am avizat favorabil proiectul de lege PLx 134/2021 – Proiect de Lege pentru modificarea art.369 din Codul penal care vizează incitarea la ură sau discriminare, scopul fiind transpunerea unei decizii a Consiliului Justiție și Afaceri Interne privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal.

Comisia Europeană a trimis scrisoarea de punere în întârziere pentru neexecutarea obligațiilor asumate, pentru că în legislația penală din România este incriminată instigarea publică la violență sau la ură împotriva unui grup de persoane, fără a se referi și la instigarea împotriva unui membru al respectivului grup de persoane. Totodată, în România incriminarea instigarii la violență este limitată la situațiile în care o persoană incită public la comiterea unei infracțiuni specifice. Discursul xenofob și instigarea la ură nu ar trebui să își mai găsească locul într-o societate membră a Uniunii Europene.