Pastila de administrație – Ordinea de zi a Comisiei din 12.04.2022

Mâine, 12.04, ședința comisiei de administrație va debuta cu participarea Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Dl. Cseke Attila, pentru prezentarea raportului de activitate și a strategiei MDLPA.

Ce întrebări vrei să-i adresez ministrului? Despre sumele alocate prin PNDL 3 și mărirea bugetului, dacă au fost efectuate controale sau dispuse măsuri pentru PNDL 1 și 2, cum se derulează execuția țintelor și jaloanelor PNRR asumate de MDLPA? Mai multe despre jaloanele și țintele ce cad în sarcina MDLPA găsiți pe platforma monitor PNRR, cu link în comentarii.

Ședința de lucru a comisiei cuprinde 1️⃣1️⃣ proiecte de lege de dezbătut, dintre care 6️⃣ la raport, printre ele numărându-se și renumitul Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”. În cazul în care că ați pierdut emisiunea „România, te iubesc!” de la PRO TV, jurnaliștii au expus multe situații de căpușare și bătaie de joc de banul public, care în foarte multe locuri nu a fost folosit pentru dezvoltarea locală, ci pentru firmele de casă. Problema nu stă în scopul programul, ci modul în care sunt cheltuiți banii și executate lucrările, fapt ce a condus la situații absurde, precum un pod care nu duce nicăieri, un drum asfaltat într-o singură zi, drumuri surpate după nici măcar un an, cu buruieni crescute prin el, primari care au semnat procese verbale de recepție deși știau că lucrările executate nu corespund caietelor de sarcini. Acesta este motivul pentru care USR a fost singurul partid care a propus și votat la Senat amendamente pentru introducerea unor criterii obiective de aprobare a proiectelor și de verificare a execuției, eliminându-se intervenția politică, astfel încât banii să fie alocați potrivit nevoilor comunităților și nu potrivit nevoii de partid.

Dar Ordinea de zi nu se limitează la PNDL, avem și alte proiecte de interes ce vor fi dezbătute pentru raport:

👉 Proiectul USR, inițiat de colegii mei Cătălin Teniță și Diana Stoica, PL-x nr. 535/2021, prin care aleșii publici ce au săvârșit abuzuri împotriva minorilor nu vor mai avea dreptul de a candida la alegeri.

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi a Legii 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor vizează extinderea interdicţiei de a fi ales consilier local, consilier judeţean, primar sau preşedinte al consiliului judeţean ori senator sau deputat şi pentru persoanele condamnate definitiv pentru comiterea de infracţiuni contra vieţii, contra libertăţii persoanei, privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, contra libertăţii, integrităţii sexuale, rele tratamente aplicate minorului. Dorim să transmitem un mesaj clar că NU trebuie să mai avem în fruntea comunităților noastre persoane care au comis abuzuri împotriva copiilor.

👩‍🦽Proiectul inițiat de colega mea, Oana Țoiu, PL-x nr. 373/2021, pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea desfăşurării activităţii în calitate de asistent maternal profesionist, asistent personal al persoanei cu handicap grav şi asistent personal profesionist.

Proiectul are drept scop introducerea unei noi cauze de suspendare a contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului, respectiv a raportului de serviciu la iniţiativa funcţionarului public, în cazul desfăşurării, pe bază de contract încheiat în condiţiile legii, a unei activităţi specifice în calitate de asistent maternal profesionist, asistent personal al persoanei cu handicap grav sau asistent personal profesionist.

Dintre proiectele ce intră la aviz vă menționez Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina. Ordonanța conține măsurile de sprijin și modul în care pot fi accesate, iar colega mea, Oana Țoiu, a făcut un rezumat foarte bun aici:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=491447229296527&set=a.404440524663865

Toate proiectele de pe ordinea de zi le puteți găsi aici: http://www.cdep.ro/co/docs/F860320937/ordzi12aprilie.pdf

Pastila de administrație – Ordinea de zi a Comisiei din 29.03.2022

Ședința Comisiei de administrație publică este de regulă în fiecare marți, cu o ordine de zi încărcată, de peste 2️⃣0️⃣ de proiecte. Începând cu această săptămână vă voi informa cu o zi înainte despre ce urmează să dezbatem. După ședința Comisiei de administrație voi reveni cu „inside info” despre anumite proiecte relevante. Așa că, stați aproape. Postarea se adresează celor aleși în funcții publice de reprezentare, dar și oamenilor care vor să afle ce legi sunt dezbătute în Parlament cu impact asupra calității vieții lor.

Mâine, 29.03, este o ședință aparte, întrucât avem 2️⃣2️⃣ de proiecte de lege de dezbătut, toate pentru raport și dintre acestea doar primele 4️⃣ privesc strict administrația. Celelalte 18 proiecte de legi sunt inițiative de modificare a unor legi electorale! Probabil este o „curățenie” de primăvară, sunt zeci de inițiative care zac prin sertare pentru că atingeau subiecte incomode, teme de reformă electorală pe care PSD și PNL nu au dorința de a le susține. Dacă ar fi avut minima intenție de a aborda aceste teme, ar fi fost de acord cu înființarea comisiei electorale de cod, pe care colegul meu Andrei Lupu a solicitat-o în repetate rânduri.

Hai să vedem despre ce este vorba:

1. 🏖 PLx 497/2021 – Proiect de lege USR pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă

2. ‼️ PLx 502/2021 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.128 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru instituirea Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale aprobată prin Legea 214/2020

Prin această inițiativă PSD își propune să creeze un nou cadru pentru alocarea unor sume nedeterminate din bugetul de stat pentru cofinanțarea rețelelor inteligente de gaz pentru proiecte ce se încadrează spre a fi finanțate prin alte fonduri nerambursabile (spre exemplu POIM) sau pentru care există deja și alte programe naționale, precum PNDL3.

3. ✍️ PLx 72/2022 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Prin această inițiativă guvernarea PSD-PNL rămân doar la nivel de afirmare cu dorința de organizare de concursuri. De ce? Pentru că digitalizarea ne bate iar în 2022! Guvernul propune o amânare de mai mult de un an și jumătate pentru a reuși. Până atunci ne propune să rămânem cu un program-pilot ce nu are norme de aplicare.

4. 👉 PLx 77/2022 – Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A.

5 – 22 👉 Proiecte de lege pe teme electorale diverse, precum accesul la vot și exercitarea acestuia în bune condiții de cât mai mulți cetățeni, în special cei din Diaspora; modul de identificare a votanților și actele necesare pentru candidați; numărul de semnături pentru depunerea candidaturii; alegeri în două tururi. Proiectele USR din această categorie, toate depuse în mandatul trecut și ținute la sertar, sunt: PLx 198/2018, PLx 222/2018, PLx 697/2018, PLx 699/2018 și PLx 487/2019 (alegeri în două tururi).

Toate proiectele de pe ordinea de zi le puteți găsi aici:

http://www.cdep.ro/co/docs/F-2094912719/ordzi29martie.pdf