Inițiativele legislative depuse intră la aviz în Comisii

📎 Inițiativa legislativă de modificare a Codului administrativ în vederea transparentizarii ședințelor de consiliu local, susținută de 58 de parlamentari USRPLUS, a primit avize favorabile de la Consiliul Legislativ și de la Consiliul Economic și Social. Această inițiativă vine și ca urmare a nenumăratelor sesizări pe care le-am primit din țară și este de asemenea susținută și așteptată atât de cetățeni, cât și de reprezentanți ai societății civile ce susțin transparența, deschiderea administrațiilor publice și cetățenia activă.
Inițiativa intră în dezbatere astăzi pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor. Săptămânile următoare va intra la raport la Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.
Administrația publică trebuie sprijinită pentru a se putea conecta cu cetățenii care doresc să afle despre proiectele propuse și să se implice în dezbaterile din astfel de ședințe, încurajând astfel cetățenia activă.

Avem încredere în poziționarea favorabilă a tuturor colegilor deputați pentru sustinerea caracterului public al ședințelor și deschiderea administrațiilor către cetățeni.

📎 În Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului intră însă astăzi pentru raport un alt proiect, la care sunt co-inițiator, și anume proiectul colegului meu, Beniamin Todosiu, care se referă la extinderea posibilităților de finanțare pentru programul „Școală după școală” direct din bugete complementare locale, dacă există fonduri, sau prin susținere privată de către persoane fizice și juridice. Puteți citi mai multe despre inițiativă în link-ul următor: https://cutt.ly/NvOFPTH
Proiectul a pornit de la o problemă stringentă a copiilor din țara noastră, unde un sfert dintre copii sunt afectați de sărăcie, neavând minimul necesar pentru a crește în condiții normale, iar unul din zece copii adoarme flămând. România continuă să înregistreze rate foarte mari ale abandonului școlar (mai ales rata de părăsire timpurie a școlii), în condițiile în care există o legătură clară între abandonul școlar și șomaj, excluziune socială și sărăcie. În România, copiii reprezintă aproximativ 20% din populație, fiind totodată partea cea mai importantă, dar și cea mai fragilă a societății. Ei sunt categoria socială cea mai expusă la neajunsurile comunităților din care fac parte.


Sperăm împreună că acest proiect va beneficia de sprijinul tuturor parlamentarilor, indiferent de culoarea politică, fiind un subiect extrem de important pentru viitorul copiilor noștri.

NU UITAȚI că vă puteti înscrie la audiențe aici: 👉 https://oanacambera.ro/audiente/

Caracterul public al ședințelor de Consiliu Local – o noțiune care există doar în lege sau și în practică?

🤔 Credeți că o Primărie ar putea să nu fie deschisă către participarea unui deputat la o ședință de Consiliu Local, în circumscripția în care a fost ales, mai ales când e și membru în Comisia de administrație publică❓

Situația „din litera legii”: Codul administrativ prevede o situație expresă pentru parlamentari, care pot asista la ședințele de Consiliu Local.

Ce îmi doresc: Să particip alături de Primării, Consilii Locale/să avem audiențe, pentru a mă conecta și cunoaște mai bine atât problemele localităților cât și cele ale administrației. Ar fi benefic, nu-i așa, pentru activitatea de legiferare. În acest sens, printre alte acțiuni, mi-am manifestat și intenția de a participa la o ședință de Consiliu în Primaria Dragomiresti Vale.

Ce s-a întâmplat: Am primit răspuns că nu se poate… ❗️

Este firesc să analizez în continuare dacă mai sunt și alte cazuri, în afara caracterului public, în care apar discrepanțe între obligațiile și posibilitățile pe care le conferă legea și ceea ce se întâmplă în executiv, în desfășurarea ședințelor.

👉Ce urmează:

  • Voi depune tot efortul, constructiv, pentru a menține buna legătură cu primăriile, primul pas fiind să cer mai multe informații despre modalitatea în care au loc procedurile în cadrul ședințelor de Consiliu Local, inclusiv cea de astăzi din Primăria Dragomirești Vale, unde nu am putut participa, dar am credința că totul se desfășoară cu respectarea Codului administrativ.
  • Vineri – 14 mai, în intervalul orar 8-10 voi ține audiențe doar cu locuitorii din Comuna Dragomirești-Vale, Ilfov. Vă puteți înscrie aici https://oanacambera.ro/audiente/
  • Duminică – 23 mai, în intervalul orar 9 – 11, voi fi prezentă printre oameni, în Dragomirești – revin cu punctul de întâlnire.

Vreau #administrațiideschise #administrațiipentruoameni #respectareaCoduluiadministrativ #colaborareîntreautorități