X-Road, autostrada digitală a Estoniei

X-Road sună oarecum Science Fiction, nu-i așa? Dar nu e SF, e realitatea estoniană care ne-a fost prezentată astăzi în cadrul cursului la care particip și pe durata căruia au fost abordate mai multe domenii: e-Government, accesul la date pe „autostrada” X-Road între instituții ale statului și între sectorul public și privat, strategia de e-Government pentru viitor, Academia e-Government – agenție independentă non-guvernamentală ce pregătește autoritățile statului și cetățenii, Smart-Cities cu soluții digitale pentru mobilitate, Planificare în infrastructură și construcții.

Unde este Estonia în acest moment, după 20 de ani de strategie pro digitalizare acceptată de toate partidele politice, sectorul privat și societatea civilă?

👉 99% dintre serviciile de stat sunt online, cu acces permanent 24/7. Doar căsătoriile și divorțurile nu sunt online 😊

👉 98% din populație are ID card, cu care se loghează la platforma digitală națională unde sunt accesibile toate serviciile publice https://www.eesti.ee/en. Deținerea unui ID card a fost obligatorie de la început în Estonia, fapt ce a dus rapid la un grad ridicat de utilizare a serviciilor digitale, spre deosebire de Finlanda, unde, deși implementarea s-a făcut mai devreme, nu a existat obligativitatea, ceea ce a condus la un procent mai scăzut de utilizare

👉 5 zile pe an și 2% din PIB sunt economisite doar prin utilizarea semnăturii digitale

👉 99% dintre persoane au dosarul medical digitalizat și utilizează rețete medicale online

👉 18 minute sunt necesare pentru înregistrarea online a unei societăți

👉 Peste 1,4 miliarde de tranzacții au loc anual pe X-Road, dintre care doar maxim 5% se efectuează ca urmare a cererii unui cetățean. Majoritatea sunt operate de instituții ale statului sau între instituții publice și private care fac schimb de date pentru a veni în ajutorul cetățenilor și în aplicarea principiului “un document se prezinta o singură dată, o informație este suficient să fie deținută de o singură instituție”. De aceea, în multe cazuri, este suficient ca un cetățean să completeze un formular prin care își dă acordul să fie utilizate informațiile din X-Road. De exemplu, dacă vrei un credit, doar completezi un formular online prin care îți dai acordul ca banca respectivă să ceară dosarul tău fiscal de la organul fiscal.

👉 46% dintre participanți au votat online utilizând i-VotingSoluțiile digitale propuse, fundamentarea legislativă și mecanismele care să le asigure se adaptează și se îmbunătățesc permanent de mai bine de 20 de ani, fiind un efort continuu cu preocupare pentru confidențialitate, securitate și disponibilitate. În acest moment, Estonia pregătește Strategia de Dezvoltare pentru următorii 10 ani. Discuțiile pe această temă au durat aproximativ 18 luni și s-au desfășurat între reprezentanți ai Guvernului, reprezentanți ai sectorului privat și start up companies, reprezentanți ai societății civile, reprezentanți din toate sectoarele. Strategia va fi prezentată apoi Parlamentului pentru opinie și agreată informal de toate partidele. Chiar dacă a fost un efort considerabil, cu multe provocări, procesul arată responsabilitatea față de consultarea publică și înțelegerea faptului că doar o strategie amplu discutată și agreată va putea fi bine implementată. Estonia va trece astfel la următorul nivel de proactivitate a statului, oferind cetățeanului toate informațiile de care are nevoie.

💻 Sper ca experiența altora și informațiile de care dispunem să îi convingă pe toți participanții de pe scena politică și decizională românească de beneficiile accesibilității, debirocratizării, transparentizării și integrării datelor.