Fii un REPER: Propune un candidat pentru comunitatea ta, din Ilfov, sau vino alături de noi →

♻️ Deșeurile – o problemă ce trebuie rezolvată împreună

Astăzi, în cadrul Comisiei pentru administrație și amenajare a teritoriului, am dezbătut un proiect de lege, PL-x 12/2021 privind aprobarea OUG nr.172/2020 (http://bit.ly/PLx12_21) , care prevede, printre altele, luarea de măsuri pentru proiecte de mediu cu finanţare din fonduri externe nerambursabile cu impact pentru zona București-Ilfov.

Prin Decizia Comisiei Europene C (2020) 4680 din data de 7 iulie 2020 a fost modificat Programul Operațional Infrastructura Mare, introducându-se drept categorie specifică de beneficiari sectoarele municipiului București, în calitate de membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară (ADI). OUG-ul practic introduce acum o derogare de la Codul administrativ și acordă posibilitatea ca sectoarele Municipiului București să se asocieze, între ele dar și cu alte UAT-uri, în baza unei Hotărâri a Consiliului General al Municipiului București, în cadrul unor ADI pentru gestionarea serviciului de salubritate. Prin acest mecanism se facilitează la nivelul municipiului București dezvoltarea unui sistem de management integrat al deșeurilor, a cărui existență a reprezentat o condiție esențială încă de la prima aprobare a POIM în 2015 pentru finanțarea oricăror investiții în municipiul București.

Tranziția către o societate de consum a dus în timp la creșterea exponențială a cantității de deșeuri produse, deșeuri care, din păcate, ajung în natură, în lacuri, râuri, păduri și pe câmpuri, pentru că gestionarea lor este extrem de defectuoasă. Această situație afectează în special marile aglomerări urbane, locuitorii din București și Ilfov fiind și ei victime ale incapacității autorităților de a pune la punct sisteme de colectare selectivă, de tratare ecologică a deșeurilor și de reciclare. În timp ce multe alte țări europene reciclează și colectează selectiv de zeci de ani, România se află în infringement pe mai multe aspecte legate de mediu fiind foarte departe de țintele asumate.

? Această problemă este deci o prioritate și o urgență și ne preocupă stabilirea și aplicarea unor măsuri clare și eficient pentru a garanta dreptul la un aer curat și un mediu care ne protejează sănătatea.

Trimite prietenilor

Citește și alte articole